Analysen

Alternativ navn

P-Klorid

Analyseres ved

Laboratoriemedisin UNN Tromsø, Harstad, Narvik og pasientnært.

Bilde

Sprøyte for klorid i blodglass

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Arterielt/venøst fullblod på heparinisert blodgassprøyte

Prøvemengde

Sprøyte må fylles med minimum 0,7 ml og maksimum 1,5 ml

Prøvebehandling

Luftbobler må ventileres fra prøvematerialet umiddelbart. Bland sprøyten ved å snu den 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbar 30 minutter i romtemperatur

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Referanseområde

98 - 107 mmol/l

Tolkning

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Benyttes ikke diagnostisk, men til monitorering av pasienter. Elektrolytter analysert på blodgass bør alltid kontrolleres med laboratoriet.

VKa (analytisk variasjon)

< 3 % ved nivå 98 mmol/L

Merknader

Kan ikke rekvireres. Kun tilgjengelig for avdelinger som drifter eget blodgassinstrument.

Referanser

Annet

Fagområde

Blodgass