Analysen

Alternativ navn

NRBC

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod.

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

 Holdbarhet 24 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

0-20 x 109/L

Klinisk

Indikasjoner

Inngår i differensialtellingen av hvite blodlegemer. Kjerneholdige røde blodlegemer tilleggsbestilles av laboratoriet dersom ukjent.

Referanseområde

NRBC ses normalt ikke i perifert blod.

Tolkning

Økt antall NRBC kan ses ved alvorlig hemolytisk anemi, hypoksemi, myelofibrose og stort blodtap.

VKa (analytisk variasjon)

< 10 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 4,3 %

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø