Analysen

Alternativ navn

Carnitin

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0424 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum
EDTA-plasma
NaHe-plasma
Urin (morgenurin)

Prøvemengde

Serum/EDTA-plasma/NaHe-plasma: 1 ml
Urin: 1 ml

Prøvebehandling

Blodprøver sentrifugeres innen en time og serum/plasma avpippeteres og fryses.
Urinprøver fryses.

Spesielle forholdsregler

Sendes frosset.
Fyll ut rekvisisjon som heter "Rekvisisjon til Rikshospitalets laboratorier" og skriv analysen på.