Analysen

NLK-kode

NPU03929

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL

Holdbarhet

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

 

 

Klinisk

Indikasjoner

Utredning og kontroll av hypo- og hyperkalsemi. Utredning av nyrestein.

Referanseområde

0-12 mnd:       0,09-2,2 mmol/mmol

1-2 år:             0,07-1,5 mmol/mmol

2-3 år:             0,06-1,4 mmol/mmol

3-5 år:             0,05-1,1 mmol/mmol

5-7 år:             0,04-0,8 mmol/mmol

7-17 år:           0,04-0,7 mmol/mmol

≥ 18 år:           0,04-0,5 mmol/mmol

Urinutskillelse av kalsium er svært kostavhengig. Referanseområdet er veiledende.

 

Formel for estimering av ratio:

U-Kalsium i mmol/L / U-Kreatinin i mmol/L = Svar i mmol/mmol

Tolkning

Hyperkalsiuri følger alle former for hyperkalsemi. Hyperkalsiuri diagnostiseres primært ved forhøyet kalsium/kreatinin-ratio i urin, fortrinnsvis målt i gjentatte spot-urin prøver. Ved hyperparathyroidisme blir renal reabsorpsjon av kalsium delvis opprettholdt og en ser da kalsiuri av noen lavere grad enn ved hyperkalsemi av annen årsak. Ved idiopatisk hyperkalsiuri finner man normal s-kalsium og økt kalsium døgnurin.

Hypokalsuri sees ved hypokalsemi og ved familiær hypokalsurisk hyperkalsemi (FHH).

VKa (analytisk variasjon)

Referanser

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi

Link