Analysen

Alternativ navn

Ionisert kalsium
S-Kalsium ion, fritt (pH7,4)c
Korrigert kalsium
Fritt kalsium

NLK-kode

NPU04144

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum med gel. 3,5 ml rør anbefales.

Prøvemengde

Rør må fylles helt. Underfylte rør kan ikke analyseres på grunn av atmosfærisk påvirkning av pH i serum.
Dersom prøverør nærmer seg eller overskrider utløpsdato, kan svekket vakuum føre til underfylling av glass.

Prøvebehandling

Bland glasset umiddelbart ved å snu det 180° 5-10 ganger. Glasset sentrifugeres etter å ha koagulert stående i minimum 30 min. (maksimum 2 timer). Prøven må behandles anaerobt, og må sendes på primærglass.

Holdbarhet

Etter sentrifugering, holdbar kjølig i 72 timer, 48 timer i romtemperatur

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Indikasjoner for rekvirering av analysen er: Tilstander der totalkonsentrasjonen av kalsium ikke kan forventes å gi et pålitelig uttrykk for konsentrasjonen av fritt kalsium, bl.a. følgende: Større kirurgiske inngrep med massive blodtransfusjoner og eventuelt albumininfusjoner, større brannskader, kritisk syke pasienter (multiorgansvikt), syre/base-forstyrrelser, neonatal hypo- og hypercalsemi, hemodialyse, nefrotisk syndrom, akutt pankreatitt. S-Kalsium ion, fritt er også bedre enn S-Kalsium total ved spørsmål om hyper- eller hypoparatyreoidisme. Akutte forandringer til under 0,85 mmol/L eller til over 1,65 mmol/L medfører økt risiko for hjertearytmier og/eller hjertesvikt, mens nevrologiske tegn, f.eks. tetani, kan opptre ved mindre endringer. Kroniske avvik tolereres bedre enn akutte.

Referanseområde

1.10 - 1.34 mmol/L

Tolkning

Akutte forandringer til under 0,85 mmol/L eller til over 1,65 mmol/L medfører økt risiko for hjertearytmier og/eller hjertesvikt, mens nevrologiske tegn, f.eks. tetani, kan opptre ved mindre endringer. Kroniske avvik tolereres bedre enn akutte.
NB! Analysen gir svar på fritt ionisert kalsium ved en pH verdi lik 7,4 (korrigert konsentrasjon). For pasienter med syre/base forstyrrelser anbefales det å rekvirere P-kalsium ion, fritt, som gir en direkte måling av analytten i fullblod (kan kun utføres internt på UNN pga kort holdbarhet).

VKa (analytisk variasjon)

< 4% ved nivå 1,05 mmol/l  gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Brukerhåndbok klinisk kjemi, Stakkestad og Åsberg, Akademisk Forlag AS, ISBN 82-7868-032-9
ABL 800 Flex brukermanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com
ABL 800 Flex referansemanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com

Annet

Fagområde

Blodgass