Analysen

Alternativ navn

Ionisert kalsium
P-Kalsium ion, fritt
Fritt kalsium

NLK-kode

NPU01446

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Heparinisert blodgassprøyte

Prøvemengde

Sprøyte må fylles med minimum 0,7 ml

Prøvebehandling

Luftbobler må ventileres fra prøvematerialet umiddelbart. Bland sprøyten ved å snu den 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbar 30 minutter i romtemperatur

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Indikasjoner for rekvirering av analysen er: Tilstander der totalkonsentrasjonen av kalsium ikke kan forventes å gi et pålitelig uttrykk for konsentrasjonen av fritt kalsium, bl.a. følgende: Større kirurgiske inngrep med massive blodtransfusjoner og eventuelt albumininfusjoner, større brannskader, kritisk syke pasienter (multiorgansvikt), syre/base-forstyrrelser, neonatal hypo- og hypercalsemi, hemodialyse, nefrotisk syndrom, akutt pankreatitt. Kalsium ion, fritt er også bedre enn S-Kalsium total ved spørsmål om hyper- eller hypoparatyreoidisme

Referanseområde

1.10 - 1.34 mmol/L

Tolkning

Akutte forandringer til under 0,85 mmol/L eller til over 1,65 mmol/L medfører økt risiko for hjertearytmier og/eller hjertesvikt, mens nevrologiske tegn, f.eks. tetani, kan opptre ved mindre endringer. Kroniske avvik tolereres bedre enn akutte.

VKa (analytisk variasjon)

< 4% ved nivå 1,05 mmol/l  gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Brukerhåndbok klinisk kjemi, Stakkestad og Åsberg, Akademisk Forlag AS, ISBN 82-7868-032-9
ABL 800 Flex brukermanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com
ABL 800 Flex referansemanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com

Annet

Fagområde

Blodgass i Tromsø