Analysen

Alternativ navn

Ionisert kalsium
P-Kalsium ion, fritt
Fritt kalsium

NLK-kode

NPU01446

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Heparinisert kapillærrør

Prøvemengde

Kapillærrøret må fylles helt

Prøvebehandling

Unngå luftbobler i prøvematerialet. Bland kapillærrøret forsiktig etter prøvetaking.

Holdbarhet

Holdbar 10 minutter i romtemperatur, 30 minutter på is.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Indikasjoner for rekvirering av analysen er: Tilstander der totalkonsentrasjonen av kalsium ikke kan forventes å gi et pålitelig uttrykk for konsentrasjonen av fritt kalsium, bl.a. følgende: Større kirurgiske inngrep med massive blodtransfusjoner og eventuelt albumininfusjoner, større brannskader, kritisk syke pasienter (multiorgansvikt), syre/base-forstyrrelser, neonatal hypo- og hypercalsemi, hemodialyse, nefrotisk syndrom, akutt pankreatitt. Kalsium ion, fritt er også bedre enn S-Kalsium total ved spørsmål om hyper- eller hypoparatyreoidisme.

Referanseområde

1.10 - 1.34 mmol/L

Tolkning

Akutte forandringer til under 0,85 mmol/L eller til over 1,65 mmol/L medfører økt risiko for hjertearytmier og/eller hjertesvikt, mens nevrologiske tegn, f.eks. tetani, kan opptre ved mindre endringer. Kroniske avvik tolereres bedre enn akutte.

VKa (analytisk variasjon)

< 4% ved nivå 1,05 mmol/l  gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Brukerhåndbok klinisk kjemi, Stakkestad og Åsberg, Akademisk Forlag AS, ISBN 82-7868-032-9
ABL 800 Flex brukermanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com
ABL 800 Flex referansemanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com

Annet

Fagområde

Blodgass i Tromsø