Analysen

Alternativ navn

Calsium i urin

NLK-kode

NPU04160

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen surgjøres av Laboratoriemedisin.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

ved 15-25 °C- 2 dager (1)
ved 2-8 °C-7 dager (2)
frosset ved (-15) – (-25) °C- 3 uker (1)

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,25 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense
 

Klinisk

Referanseområde

Døgnurin (24t):2,5-7,5 mmol/d.
Gjelder voksne personer. Menn kan ha noe høyere verdier enn kvinner.
Kostavhengig.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,12 % ved 2,76 mmol/L

Referanser

(1) Pakningsvedlegg for metoden, Roche
(2) Bacheloroppgave, UNN, mai 2014
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi