Analysen

Alternativ navn

P-Kalium  

NLK-kode

NPU03230

Analyseres ved

Laboratoriemedisin UNN Tromsø, Harstad, Narvik og pasientnært.

Bilde

For prøvetakning

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Arterielt/venøst fullblod på heparinisert blodgassprøyte

Prøvemengde

Sprøyte må fylles med minimum 0,7 ml og maksimum 1,5 ml

Prøvebehandling

Luftbobler må ventileres fra prøvematerialet umiddelbart. Bland sprøyten ved å snu den 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbar 30 minutter i romtemperatur

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Interferenser

Hemolyse som følge av vanskelig prøvetaking kan føre til falskt forhøyet resultat

Klinisk

Indikasjoner

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Benyttes ikke diagnostisk, men til monitorering av pasienter. Elektrolytter analysert på blodgass bør alltid kontrolleres med laboratoriet.

Vær oppmerksom på at referanseområdet er lavere enn i s-kalium

Referanseområde

3,5 – 4,4 mmol/l

VKa (analytisk variasjon)

< 1% ved nivå 4 mmol/L

Referanser

Annet

Fagområde

Blodgass