Analysen

Alternativ navn

K+

NLK-kode

NPU03230

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 250 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart 4 dager på gelglass, 7 dager dersom serum er avpippetert. Det er ikke nødvendig å avpippettere serum såfremt laboratoriet mottar prøvemateriale innen holdbarhetsfrist. Prøver som mottas etter 4 dager vil bli analysert og besvart, men resultatet vil være usikkert. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1,5 mmol/L
Høyeste analysesvar: >10.0 mmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i stor grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen
dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

Barn:
0 - 4 u: 3,9 - 6,0 mmol/L
1 - 12 mnd: 3,7 - 5,3 mmol/L
1 -18 år: 3,7 - 4,8 mmol/L
Voksne:
3,6 - 4,6 mmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 0,72 % ved 4,2 mmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi