Analysen

Alternativ navn

Jernabsorbsjonstest

NLK-kode

NPU18660

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 235 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Fortløpende

Forventet svartid

Daglig

Pasientforberedelser

Jernmedikasjonen seponeres 3 – 4 dager før undersøkelsen. Pasienten møter fastende og det tas blodprøve til analyse av s-jern.
Gi så pasienten 100 – 120 mg jern i form av en ferro (Fe++)-forbindelse (for eksempel ferrosulfat eller ferrofumarat) sammen med et glass vann.

Etter 2 timer tas ny blodprøve til analyse av s-jern.
Pasienten kan drikke vann, men skal ellers ikke spise eller drikke noe før prøve nummer to er tatt.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 2 µmol/L.
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Påvise eller utelukke jernmalabsorbsjon ved terapisvikt hos pasienter som behandles med jern per os for jernmangel eller jernmangelanemi.

Tolkning

Vurdering av jernabsorbsjonen bør relateres til pasientens jernstatus. S-ferritin kan brukes som mål på jernstatus dersom pasienten ikke samtidig har en inflammasjon. Ved normal gastrointestinal funksjon vil stigningen av s-jern etter 2 timer være: 

Ferritin

Økning av s-jern etter 2 timer

< 20 µg/L

> 18 µmol/L

20 - 60 µg/L  

> 10 µmol/L

> 60 µg/L

> 3 µmol/L

VKa (analytisk variasjon)

Se jern.

Referanser

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi