Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske og serum

Prøvemengde

1 ml av hver

Prøvebehandling

Spinalvæske og serum tas samtidig (i løpet av 12 timer). Spinalvæske og blodprøve sentrifugeres og avpipetteres.
For tilsendte prøver skal spinalvæske og serum sendes i samme forsendelse.
Albumin rekvireres samtidig med spinalvæske.

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av intra-techal produksjon av IgG, eksempelvis ved mulitppel sklerose

Annet

Fagområde

Protein