Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske og serum

Prøvemengde

1 ml av hver

Prøvebehandling

Det kan ikke være større avstand i tid mellom prøvetakning av spinalvæske og serum enn ±12 timer. Forklart nærmere, når spinalvæsken er tatt må serum være tatt innenfor enten 12 timer før eller 12 timer etter at spinalvæsken ble tatt. Dette for å sikre representativt materiale fordi analysen av disse to utføres parallelt.

Spinalvæske og blodprøve sentrifugeres og avpipetteres.

For tilsendte prøver skal spinalvæske og serum sendes i samme forsendelse.
Albumin rekvireres samtidig med spinalvæske.

Holdbarhet

Holdbarhet for både serum og spinalvæske:

7 dager i kjøleskap (2 - 8 °C), evt 1 mnd i frys ( - 25 °C).

 

 

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av intra-techal produksjon av IgG, eksempelvis ved mulitppel sklerose

Annet

Fagområde

Protein