Analysen

Alternativ navn

International normalized ratio, Protrombintid-INR, PT-INR

NLK-kode

NPU01685

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180°
4 ganger (CLSI H21-A5).
Glasset sendes usentrifugert
NB: må ikke fryses eller nedkjøles.

Holdbarhet

Holdbar 48 timer i romtemperatur

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Monitorering av Warfarinbehandling. Blødningsutredning. Vit. K-status.

Referanseområde

< 1.1
Terapiområde arterielt: 2.5 - 3.5
Terapiområde venøst: 2.0 - 3.0

Tolkning

Protrombintiden er koagulasjons-tiden for den "eksterne" del av koagulasjonssystemet, hvor den vit.K-avhengige koagulasjonsfaktor VII er avgjørende.
INR er en (nasjonal / internasjonal) standardisert utgave av protrombintids-målingen.
INR er særlig følsom for vit. K-antagonister (vanligst : Warfarin ). Men også generell vit.K-mangel og dårlig leverfunksjon kan gi høy INR. l. INR øker ved forbrukskoagulopati (DIC), inntak av stoffer med vitamin K-antagonisteffekt (rottegift) og ved mangel på koagulasjonsfaktor II, VII eller X (arvelig eller ervervet).
PT-INR metodene som benyttes i norske laboratorier (Owren metoder) ser ut til å være lite følsomme for å fange opp behandling med direkte perorale antikoagulasjonsmidler (dabigatran, rivaroxaban og apixaban), men ved verdier > 1.5 rett før ny tablett (trough-verdi) og samtidig høy APTT bør overdosering/akkumulering mistenkes.

VKa (analytisk variasjon)

For Tromsø:
I normalområdet: <3 %
I terapiområdet: <3 %

VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Koagulasjon i Tromsø