Analysen

Agens/analyser

S-IgG Isoel. fokusering (oligoklonale bånd)
Sp-IgG Isoel. fokusering (oligoklonale bånd) spv

Alternativ navn

Oligoklonale bånd

NLK-kode

NPU17076 - Sp-Oligoklonale bånd
NPU53977 - P-Oligoklonale bånd

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske og serum

Prøvemengde

1 ml av hver

Prøvebehandling

Det kan ikke være større avstand i tid mellom prøvetakning av spinalvæske og serum enn ±12 timer. Forklart nærmere, når spinalvæsken er tatt må serum være tatt innenfor enten 12 timer før eller 12 timer etter at spinalvæsken ble tatt. Dette for å sikre representativt materiale fordi analysen av disse to utføres parallelt.

Spinalvæske og blodprøve sentrifugeres og avpipetteres.

For tilsendte prøver skal spinalvæske og serum sendes i samme forsendelse.
Albumin rekvireres samtidig med spinalvæske.

Holdbarhet

Holdbarhet for både serum og spinalvæske:
7 dager i kjøleskap (2 - 8 °C), evt 1 mnd i frys ( - 25 °C).

 

 

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Analysemetode

Gelelektroforese

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av intra-techal produksjon av IgG, eksempelvis ved mulitppel sklerose

Referanseområde

Tekstet besvarelse

Annet

Fagområde

Protein, immunologi og allergi