Analysen

NLK-kode

NPU04814

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Døgnurin
Hos barn kan spoturin benyttes istedet for døgnurin

Prøvemengde

5 ml

Prøvebehandling

Se Samling av døgnurin
Urin samles på flaske uten tilsetning, oppbevares kjølig under samling. Urinen blandes, måles og minimum 5 ml tas ut til forsendelse. Totalt samlevolum og samletid påføres rekvisisjonen.
Kostrestriksjoner 2 døgn før og under samling: Banan
Settes i eget stativ i fryseskap på PAS

Klinisk

Referanseområde

6 - 48 umol/D

Spoturin barn:
< 1 år: < 25.0 umol/mol kreatinin
1 - 3 år: < 16.2 umol/mol kreatinin
3 - 5 år: < 16.0 umol/mol kreatinin
5 - 8 år: < 14.0 umol/mol kreatinin
8 - 11 år: < 10.5 umol/mol kreatinin
> 11 år: < 7.0 umol/mol kreatinin

VKa (analytisk variasjon)

 4-8 %

Annet

Fagområde

Muskelbiokjemi og mutasjonsanalyser