Analysen

NLK-kode

NPU04073

Analyseres ved

Laboratoriemedisin,Universitetssykehuset Nord-Norge,9038 Tromsø.

Bilde

EDTA

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-plasma (settes på isvann umiddelbart etter prøvetakning)

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal EDTA-glass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) skal EDTA-glass fylles minimum 50 %.
Prøven settes på isvann og sentrifugeres innen 1 time dersom den ikke kan sentrifugeres umiddelbart. Avpipeter plasma umiddelbart etter sentrifugering. Plasma oppbevares kjølig. Kan sendes i romtemperatur. Glasset merkes ”EDTA-plasma”.

Holdbarhet

EDTA-plasma er holdbart i 4 dager ved romtemperatur og 14 dager ved 0-8 °C.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 3 μmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i moderat grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av folat- og kobalaminmangel.
Utredning ved tidlig hjerte-karsykdom (før 50-55 år).
Diagnostisk ved medfødt homocysteinuri.

Referanseområde

Barn:
0-1 år: 0 - 10 μmol/L
1-9 år: 0 - 8 μmol/L
10-14 år: 0 - 10 μmol/L
15 år => 0 - 15 μmol/L
Voksen:
< 15 μmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3,46 % ved 12 μmol/L

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Klinisk kjemi