Analysen

Alternativ navn

LMWH, Anti- Xa, UFH

NLK-kode

NPU57494

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. Fagområdet Koagulasjon tlf. 776 26725

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres straks i 15 min ved 2500 g. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

Holdbarhet

Avpipettert plasma holdbar 2 timer i romtemperatur eller fryses.

Analyseringsintervall

Analyseres ved behov

Analysemetode

Kromogen metode med fotometrisk avlesning.

Klinisk

Indikasjoner

Monitorering av blodkonsentrasjon av lavmolekylært heparin eller ufraksjonert heparin.
Metoden kan ikke benyttes for monitorering av DOAK behandling.

Tolkning

Lavmolekylært heparin:
Ref .områder gjelder når prøve tas 3-4 timer etter s.c. injeksjon:
Ved dosering x 2 per dag:
Behandlingsområde: 0,5 - 1,0 anti-Xa IU/mL
Ved dosering x 1 per dag: behandlingsområdet skal ligge noe høyere (1,0 - 1,5 IU/mL)
Profylakseområde: 0,2 - 0,4 anti-Xa IU/mL

Ufraksjonert heparin:
Behandlingsområde: 0,3 - 0,7 IU/mL

DOAK:
Forhøyede verdier (> 0,1 IU/mL) sees også ved bruk av direkte faktor Xa-hemmere (Rivaroksaban og Apixaban), men analysen egner seg ikke til å vurdere plasmakonsentrasjonen av disse medikamentene.

VKa (analytisk variasjon)

< 6 %

Referanser