Analysen

Alternativ navn

Hemoglobin elektroforese, Hemoglobinvarianter

NLK-kode

NPU17703

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

1 ml
Egen prøve til hematologiske undersøkelser tas samtidig

Holdbarhet

Holdbar i 2 dager ved romtemperatur eller inntil 7 dager ved 2-8°C

Analyseringsintervall

Analyseres månedlig

Analysemetode

Kapillærelektroforese

Spesielle forholdsregler

Kliniske opplysninger kreves: Etnisitet, nylig jernstatus, evt. tidligere blodtransfusjoner og andre relevante opplysninger fra sykehistorie
Pasienten må ikke ha fått blodtransfusjon siste 3 mnd. før prøvetaking
Analysen er ikke evaluert for neonatale (alder < 1 mnd)

Klinisk

Indikasjoner

Screeningundersøkelse ved mistanke om hemoglobinopati. Anemi og/eller mikrocytose uten kjent årsak.
Testen er uspesifikk og må vurderes sammen med andre undersøkelser som nevnt under tolkning.

Referanseområde

Tekstet besvarelse
Referanseområde for barn > 2 år og voksne:
HbA: 97,0 – 98,5 %
HbA2: 2,5 – 3,0 %

Tolkning

Resultater fra hemoglobintyping må vurderes sammen med jernstatus, hematologiske parametere og kliniske funn samt relevante opplysninger fra sykehistorie.

NB. Alfa-talassemi silent/trait er ikke synlig på kapillærelektroforese, ved klinisk mistanke om alfa-talassemi anbefales det å sende EDTA fullblod for hemoglobinopati utredning til OUS.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
Kohne E. Hemoglobinopathies.  In: Thomas L. Labor und Diagnose. TH-Books Verlagsgesellschaft Frankfurt, 8 Auflage, 2012

Annet

Fagområde

Protein, immunologi og allergi