Analysen

Alternativ navn

Hb, Hgb

Analyseres ved

Pasientnært i Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Kapillært fullblod

Prøvemengde

ca. 10 µl

Prøvebehandling

Se PR45365 – Hemocue 201+ Hemoglobin - Hurtigguide

Kyvette må fylles med en stor bloddråpe til kammeret er fullt. Kyvetten må ikke etterfylles.

Holdbarhet

Fylt kyvette må plasseres i instrument innen 40 sek.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Anemiutredning. Kontroll ved pågående blødning. Mistanke og kontroll av polycytemi.

Referanseområde

Barn:  0-14 d:         14,0 - 24,0 g/dL
2u - 2 mnd:             10,0 - 15,3 g/dL
2-6 mnd:                  8,9 - 12,7 g/dL
6 mnd-11 år:          10,7 - 13,4 g/dL
Jenter 12 - 18 år:   11,5 - 15,8 g/dL
Gutter 12 - 18 år:   11 - 17,0 g/dL

Kvinner:                 11,5 - 16,0 g/dL
Menn:                    13,0 - 17,0 g/dL

Tolkning

Benyttes ikke diagnostisk, men til monitorering av avdelingens egne pasienter. Kontroller alltid med svar fra laboratoriet.

Høye verdier: absolutt / relativ polycytemi.
Lave verdier: anemi p.g.a. blødning, redusert produksjon, økt destruksjon. Jernmangel og anemi ved kronisk sykdom er de vanligste årsakene til lav hemoglobin

Definisjon av anemi : Hgb-nivå lavere enn referanseverdien ihht. alder og kjønn.

Merknader

Kan ikke rekvireres. Kun tilgjengelig for avdelinger som drifter eget pasientnært instrument.

Referanser

Annet

Fagområde

Fagområdet Blodgass