Analysen

Alternativ navn

RetHe, RetHb

NLK-kode

NPU26879

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod.

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

 Holdbarhet 24 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av jernmangelanemi og funksjonell jernmangel.

Referanseområde

Voksne >17 år: 29.7-36.6 pg (egen donorstudie av 120 friske blodgivere).
Barn:

 

Alder

Referanseområdet

  0-180 dager 27,6-38,7 pg
  181-729 dager 28,7-35,7 pg
  2 - 5 år 27,7 - 37,8 pg
  6 - 11 år 30,4-39,7 pg
  12 - 17 år 29,9-40,4 pg (4)

 

Tolkning


Lave verdier
Jernmangel, reell eller funksjonell. Små erytrocytter av andre grunner enn jernmangel (f.eks. ved talassemi).

Lav hemoglobininnhold i retikulocytter, RetHe (dvs. retikulocyttenes MCH), avspeiler suboptimal erytropoiese på grunn av nedsatt tilgjengelighet av jern i beinmargen.
RetHe er nyttig ved utredning og oppfølging av anemi ved nyresvikt og ved kronisk sykdom og ikke minst ved oppfølging av EPO-behandling. RetHe påvirkes ikke av inflammasjon.

For funksjonell jernmangel i hemodialyse pasienter anbefales det cutoff < 28 pg (2), men det kan sees effekt av jernbehandling ved verdier opp til 30,6 pg (3).
Man vil kunne forvente stigning i RetHe i løpet av 2–4 dager ved i.v. jernbehandling, ved peroralt jerntilskudd i løpet av 1–2 uker. Flere prøver kan bli nødvendige for å kunne monitorere respons til jernbehandling.

VKa (analytisk variasjon)

< 2 % i normalområdet gjelder for Tromsø.
VKa for Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø