Analysen

Alternativ navn

Hb, Hgb

NLK-kode

NOR05940

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF og pasientnært.

Bilde

Sprøyte blodgass

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Arterielt/venøst fullblod på heparinisert blodgassprøyte

Prøvemengde

Sprøyte må fylles med minimum 0,7 ml og maksimum 1,5 ml.

Prøvebehandling

Luftbobler må ventileres fra prøvematerialet umiddelbart. Bland sprøyten ved å snu den 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbar 30 minutter i romtemperatur

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Interferenser

Hemoglobin pasientnært (blodgass) skiller ikke mellom fritt Hgb og total Hgb. Svar kan være falskt forhøyet ved svært høy hemolyse.
Falskt forhøyet svar kan oppstå ved høy cellesedimentasjon kombinert med utilstrekkelig blanding av prøven. Følg alltid gjeldende retningslinjer for blanding og bruk blodgassprøyter med blandekule.
Overfylling (over 1,5 ml) vil føre til feil blandingsforhold med heparin i sprøyte.

Klinisk

Indikasjoner

Anemiutredning. Kontroll ved pågående blødning. Mistanke og kontroll av polycytemi.

Referanseområde

Barn:  0-14 d:         14,0 - 24,0 g/dL
2u - 2 mnd:             10,0 - 15,3 g/dL
2-6 mnd:                  8,9 - 12,7 g/dL
6 mnd-11 år:          10,7 - 13,4 g/dL
Jenter 12 - 18 år:   11,5 - 15,8 g/dL
Gutter 12 - 18 år:   11 - 17,0 g/dL

Kvinner:                 11,5 - 16,0 g/dL
Menn:                    13,0 - 17,0 g/dL

Tolkning

Benyttes ikke diagnostisk, men til monitorering av pasienter. Kontroller alltid med hemoglobin fra laboratoriet
Høye verdier: absolutt / relativ polycytemi.
Lave verdier: anemi p.g.a. blødning, redusert produksjon, økt destruksjon. Jernmangel og anemi ved kronisk sykdom er de vanligste årsakene til lav hemoglobin
Definisjon av anemi : Hgb-nivå lavere enn referanseverdien ihht. alder og kjønn.

VKa (analytisk variasjon)

< 1% ved nivå 13 g/dL

Referanser

Annet

Fagområde

Blodgass