Analysen

Alternativ navn

Hb, Hgb

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 72 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

0-26,0 g/dL

Interferenser

Falskt for høy verdi kan måles ved uttalt hyperlipidemi og ved meget høyt antall leukocytter.

Klinisk

Indikasjoner

Anemiutredning. Kontroll ved pågående blødning. Mistanke og kontroll av polycytemi..

Referanseområde

Barn:
0-5d: 14,0 - 24,0 g/dl
6-14 d: 13,4 - 20,0 g/dL
15-30d: 10,0 - 15,3 g/dl
31 - 180d: 8,9 - 12,7 g/dL
3mnd -8 år:10,7 - 13,4 g/dl
8 -12 år: 11,0 - 14,8 g/dL

Jenter 12 - 18 år: 11,5-15,8 g/dL
Gutter 12 - 18 år: 11-17,0 g/dL

Kvinner: 11.5 - 16.0 g/dL
Menn: 13.0 - 17.0 g/dL

Tolkning

Høye verdier : absolutt / relativ polycytemi.
Lave verdier: anemi p.g.a. blødning, redusert produksjon, økt destruksjon. Jernmangel og anemi ved kronisk sykdom er vanligste årsak til lav hemoglobin.

VKa (analytisk variasjon)

<3 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 2,8%

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hematologi i Tromsø