Analysen

NLK-kode

NPU27300

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

1 ml

Holdbarhet

Holdbar i 5 dager ved romtemperatur og inntil 7 dager ved 2-8°C

Analyseringsintervall

Analyseres dagtid mandag tom. fredag

Analysemetode

Kapillærelektroforese

Interferenser

Ulike tilstander kan gi endring i rød blodcellesammensetning, endret levetid på røde blodceller eller endret syntese av ulike hemoglobinfraksjoner. HbA1c skal derfor ikke benyttes ved:

  • Diagnostisering av diabetes under graviditet eller annen tilstand som er forbundet med nylig oppstått hyperglykemi
  • Diagnostisering av diabetes under enhver tilstand som endrer levetiden for røde blodceller, f.eks. nylig blodtap, transfusjon, signifikant jernmangel, hemolytisk anemi eller enkelte hemoglobinopatier.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Referanseområde

Kvinner og menn: 20 – 42 mmol/mol

NB! Fra 1. oktober 2018 ble ny måleenhet for HbA1c tatt i bruk nasjonalt.
Informasjon om ny måleenhet og konverteringskalkulator mellom gammel enhet (%) og ny enhet mmol/mol) finnes hos NOKLUS.

Tolkning

Diagnostikk av diabetes mellitus:
Verdier ≥ (48 mmol/mol) er forenlig med diagnosen.

Behandlingsmål:

  • Behandlingsmålet må individualiseres.
  • Yngre pasienter (målet er færre senkomplikasjoner): < 53 mmol/mol
  • Eldre pasienter (> 80 år) (målet er symptomreduksjon): < 75 mmol/mol

Ved verdier innenfor referanseområdet er det viktig å være klar over at diabetikere kan ha ikke-erkjente episoder med hypoglykemi. Pga. den lange halveringstiden for HbA1c vil endringer i blodglukose først vise seg på HbA1c etter 3-4 uker.

VKa (analytisk variasjon)

< 3 %

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Protein, immunologi og allergi