Analysen

Alternativ navn

Gamma-GT, Gammaglutamyl transferase

NLK-kode

NPU19657

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 225 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 3 U/L. Gjelder Tromsø og Narvik
Laveste analysesvar: < 5 U/L. Gjelder Harstad.
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i moderat grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

Kjønn (K=kvinner, M=menn)

Alder           

Referanseområde

K+M

0 – 3 mnd

16 – 175 U/L

K+M

4 – 6 mnd

5 – 125 U/L

K+M

7 – 12 mnd

8 – 60 U/L

K+M

1 – 11 år

2 – 25 U/L

K+M

12 – 17 år

6 – 40 U/L

K

18 – 39 år

10 – 45 U/L

M

18 – 39 år

10 – 80 U/L

K

40 år →

10 – 75 U/L

M

40 år →

15 – 115 U/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3,10 % ved 25 U/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi