Analysen

Alternativ navn

Gravitest, HCG i urin

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (helst frisklatt morgenurin)

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
Dersom prøven er oppbevart kjølig, skal den ha romtemperatur før analysering.    

Holdbarhet

72 timer i kjøleskap.

Analysemetode

Kvalitativ metode - Siemens, Clinitest® hCG. Kromatografisk immunoassay (CIA).
Hormonnivåer høyere enn cirka 25 IE/L rapporteres som positiv.
Analyseinstrument: Siemens Clinitek Status+

Klinisk

Indikasjoner

Spørsmål om graviditet.
Ved ønske om høyest mulig sensitivitet benyttes hCG-test i serum som første valg.

Referanseområde

Kvinner – ikke gravid: Negativ

Tolkning

Graviditetstester for urin gir positivt utslag ved en hCG-konsentrasjon omkring over 25 mlU/mL. Det vil si at man får en positiv test omkring dagen for den første uteblitte menstruasjon.
Ved negativt resultat, og fremdeles mistanke om graviditet, ta ny prøve 2-3 dager senere. Positiv test har vært observert opptil flere uker etter abort og 3 uker etter fødsel. Falskt positive resultater forekommer en sjelden gang pga. tilstedeværelse av interfererende substanser i urinen, for eksempel proteiner, medikamenter, bakterier eller blodceller.

Referanser

Pakningsvedlegg for Clinitest® hCG, Siemens
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Fagområde

Internfordeling og PNA