Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Harstad, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 230 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Prøvebehandling

Utførelse:
Undersøkelsen må utføres om morgenen på pasienter som har fastet natten over. En forutsetning for prøven er at pasientene har spist en vanlig karbohydratrik diett de siste tre dager før undersøkelsen. Pasienten må ikke innta næringsmidler før undersøkelsen er over.

Avdelingen gir voksne pasienter: 75 g av anhydrat glukose eller 82.5 g av monohydrat glukose oppløst i 200 ml vann.
Barn: 1.75 g glukose anhydrat glukose per kg vekt eller 1.92 g av monohydrat glukose per kg vekt i tilsvarende mengde vann.

For polikliniske barn må avtale være gjort med Barnepoliklinikken, det er de som gir preparat. Polikliniske voksne får preparatet i Prøvetakingsenheten ved Laboratoriemedisin.

Laboratoriet tar blodprøver av pasienten fastende (før pasienten får glukose), deretter etter 2 timer.
Avdelingen avtaler med laboratoriet tidspunkt for belastningen.
Glassene må merkes nøye med "glukosebelastning" og klokkeslett.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 mmol/L.
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

Normalt:
Fastende: < 6,1 mmol/L
2-timers verdi: < 7,8 mmol/L

Diabetes mellitus (minst ett kriterium):
Fastende: ≥ 7,0 mmol/L
2-timers verdi: ≥ 11,1 mmol/L

Nedsatt glukosetoleranse (begge kriterier):
Fastende: < 7,0 mmol/L
2-timers verdi: 7,8-11,0 mmol/L

Svangerskapsdiabetes (minst ett kriterium):
Fastende: 5,3-6,9 mmol/L
2-timers verdi: 9,0-11,0 mmol/L

VKa (analytisk variasjon)

Se s-glukose.
 

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer. Oppdatert 25.06.2018 Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes

Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer. Oppdatert 14.04.2020. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi