Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen- og spoturin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.

Holdbarhet

Analyseres raskest mulig (1).

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

< 0,2 mmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,39 % ved 1,4 mmol/L, gjelder for Tromsø
VKa for Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

(1) Pakningsvedlegg for metoden, Roche

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi