Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske

Nødvendig prøvemengde

Til analysering kreves 235 μl spinalvæske. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for sp-glukose og sp-protein dersom begge analyser er rekvirert.

Prøvebehandling

Tas fra siste glass dersom flere glass leveres.
Sentrifugeres og analyseres umiddelbart

Holdbarhet

Prøven må leveres Laboratoriemedisin umiddelbart etter prøvetakning pga kort holdbarhet.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Ca. 2/3 av samtidig målt S-Glucose [1]

VKa (analytisk variasjon)

For Tromsø, se s-glukose.
VKa ved andre nivåer og Vka for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

[1] Seehusen DA, Reeves MM, Fomin DA. Cerebrospinal fluid analysis. Am Fam Physician 2003; 68: 1103-8. PubMed

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi