Analysen

NLK-kode

NPU10607

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 235 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Pasientforberedelser

Prøven bør tas fastende om morgenen. Ikke-fastende verdier kan være tilstrekkelig for å påvise en eventuell betydelig stigning som er vanlig ved intrahepatisk graviditetsbetinget kolestase.

Spesielle forholdsregler

Analysen er ikke egnet for pasienter som tar ursodeoksykolsyre.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1 µmol/L
Høyeste analysesvar: > 100 µmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om intrahepatisk graviditetsbetinget kolestase.

Referanseområde

< 10 µmol/L

Tolkning

S-gallesyrer er en sensitiv test for intrahepatisk graviditetsbetinget kolestase. Forhøyet konsentrasjon av s-gallesyrer ses i > 90 % av tilfellene.  De fleste med tilstanden har konsentrasjoner i området 10-100 µmol/L, men betydelig høyere verdier kan forekomme. Spesielt er konsentrasjoner over 40 µmol/L assosiert med økt føtal komplikasjonsrate. Høy konsentrasjon sees for øvrig ved en rekke ulike sykdommer i lever og galleveier.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3,24 % ved 37 µmol/L

Referanser

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi