Analysen

NLK-kode

NOR05940

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA plasma

Nødvendig prøvemengde

0,5ml EDTA plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase. Bland glasset umiddelbart ved å vende det forsiktig 180° 5-10 ganger. Analysen kan ikke tas kapillært.
Plasma bør skilles fra blodlegemene innen en time og maksimalt to timer etter prøvetakning
ved å sentrifugere ved 2000 G i 10 min.

Holdbarhet

Avpipettert plasma er holdbart inntil 72 timer

Analyseringsintervall

Fortløpende

Måleområde

0,03-3,00 g/dL

Interferenser

Falsk for høy verdi kan måles ved høye lipider og ved svært høy icterus.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om intravaskulær hemolyse.

Referanseområde

Mindre enn deteksjonsgrensen: < 0,03 g/dL

Tolkning

Høye verdier: Intravaskulær hemolyse. Pasienter med paroksysmal nokturnal hemoglobinuri har vanligvis p-hemoglobin i området 0,05 til 0,2 g/dL, og kan ha verdier over 1,0 g/dL under alvorlige hemolytiske episoder.

Feilkilde: Hemolyse in vitro, for eksempel på grunn av vanskelig prøvetaking.

VKa (analytisk variasjon)

<2 %

Annet

Fagområde

Hematologi