Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA- blod, urin, pleuravæske

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

EDTA- blod: sentrifugeres.
Pleuravæske og urin: ingen sentrifugering.
Holdbarhet: 72 timer

Klinisk

Tolkning

Ved verdi < 0,2 gis ut < 0,2
Ved verdi > 0,2 gis ut eksakt verdi.
Lipemiske prøver gir falske svar. Sett prøven over til neste dag

VKa (analytisk variasjon)

<2 %

Annet

Fagområdet

Hematologi