Analysen

NLK-kode

NPU03955

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen surgjøres av Laboratoriemedisin.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

ved 15-25 °C - Oppbevares kjølig (1)
ved 2-8 °C - 7 dager (2)

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 5,00 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense.

Klinisk

Referanseområde

Første morgenurin: 13-44 mmol/L
Døgnurin (24t):13-42 mmol/d.
Fosfatmengden/ konsentrasjonen i urin er svært kostavhengig.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,92 % ved 16,0 mmol/L

Referanser

(1) Pakningsvedlegg for metoden, Roche
(2) Bacheloroppgave, UNN, mai 2014
Referanseområde er etablert i henhold til Roche Diagnostics (opplysninger med referanser i metodens pakningsvedlegg)
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Klinisk kjemi