Analysen

Alternativ navn

Folsyre

NLK-kode

NPU02070

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 215 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager ved 2-8 ºC på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 3 nmol/L
Høyeste analysesvar: > 45 nmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i høy grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Medikamentene Metotreksat og Leucovorin interfererer med analysen da de kryssreagerer med folatbindende protein.

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av anemisykdommer.

Referanseområde

Barn < 1 år: ≥ 20 nmol/L
Barn 1 – 10 år: ≥ 12 nmol/L
Barn 11 – 18 år: ≥ 10 nmol/L
Voksne > 18 år: ≥ 6 nmol/L. Anbefalt nivå er ≥ 10 nmol/L.

Tolkning

Må sammenholdes med Vitamin B12 og klinikk.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 7,6 % ved nivå 8 nmol/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin

Referanser

Brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi
Pediatric Reference Intervals v6 2007
Monsen AL, Refsum H, Markestad T, Ueland PM. Cobalamin status and its biochemical markers methylmalonic acid and homocysteine in different age groups from 4 days to 19 years. Clin Chem 2003;49:2067-75.

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører