Analysen

Bilde

HCG under svangerskapet.Figuren viser svangerskapsuke, regnet fra siste menstruasjon. De avbrutte linjene angir øvre og nedre referansegrense.