Analysen

NLK-kode

NPU19768

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 4 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres raskt i 15 min ved 2500 g. Sentrifugerte Na-citratglass holdbar 8 t i romtemperatur uten avpipettering
Avpipettert plasma holdbar 24 timer i romtemperatur eller fryses

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Forbrukskoagulopati (DIC). Monitorering av fibrinolytisk behandling.

Referanseområde

2.0 - 4.0 g/L
Høyere konsentrasjoner kan sees ved østrogenbehandling og hos gravide.

Tolkning

Fibrinogen er avgjørende i koagulasjonen, så i situasjoner hvor en mistenker økt forbruk / økt fibrinolytisk nedbryting , vil evt. reduksjon av fibrinogen-nivået være viktig å observere. Lave verdier ses ved forbrukskoagulopati (DIC). Det finnes også arvelig fibrinogenmangel.
Høye verdier sees i akutt fase og hos nefrotiske pasienter.

VKa (analytisk variasjon)

For Tromsø:
<5 %

VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Koagulasjon i Tromsø