Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum
Pasienten må være fastende.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 200 µl serum.

Prøvebehandling

Serum avpipetters. Prøven kan sendes ved romtemperatur. Ved ankomst laboratoriet blir prøven frosset i påvente av analysering.

Klinisk

Indikasjoner

FGF-21 er et sirkulerende, hormon-liknende cytokin, og har en regulatorisk rolle i lipidmetabolismen og sultresponsen (1).
Nyere studier har vist at mitokondriesykdom vil indusere økte nivåer av FGF-21. I tillegg vil økende verdier vise til større sykdomsmanifestasjon: det er rapportert en korrelasjon mellom graden av muskelsvakhet og konsentrasjon av FGF-21 (1,2). FGF-21 er en mer sensitiv markør for mitokondriesykdom sammenlignet med de ”klassiske” markører (CK, laktat, pyruvat og laktat/pyruvat-ratio) (2).
Analyse av FGF-21 i serum er et sensitivt verktøy for screening av pasienter ved mistanke om mitokondriesykdom (2).
FGF-21 øker også ved en rekke andre metabolske sykdommer, som diabetes og metabolsk syndrom (1).

Referanseområde

<200 pg/ml (1)

Referanser

1) Suomalainen A, et al. Lancet Neurol 2011;10:806-18
2) Davis RL, et al. Neurology 2013;81:1819-1826

Annet

Fagområde

Muskelbiokjemi og mutasjonsanalyser