Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf.776 26725

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 4 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugers straks i 15 min ved 2500 g, plasma avpipetteres.
Holdbar 4 timer eller fryses. Sendes frosset.
Prøven tas på et sykehuslaboratorium.

Interferenser

Dabigatran, Rivaroxaban og Apixaban kan gi falsk for lave svar.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostisering av Hemofili A, eller kvantitering av faktornivå hos pasient med kjent Hemofili A-diagnose.

Referanseområde

≥60

Tolkning

Hemofili A er en sjelden, X-kromosom bundet, arvelig bløder-sykdom, med meget lavt nivå av koagulasjonsfaktor VIII. I en generell blødningsutredning vil APTT vanligvis være forhøyet. Dersom APTT har vist patologi uten at medikamentbruk (antikoagulantia), leversvikt, vitamin K eller forbrukskoagulopati kan forklare det, bør man gå videre med faktoranalyser.
Mild faktormangel gir ikke nødvendigvis økt APTT

VKa (analytisk variasjon)

<8%

Referanser