Analysen

Alternativ navn

Hct (hematokrit)

NLK-kode

NPU01961

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.
Prøveglasset bør fylles helt. For lite prøvemateriale (i forhold til EDTA konsentrasjonen) kan føre til forhøyet EVF.

Holdbarhet

Holdbarhet 24 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

0-0,75 (fraksjon)

Interferenser

Kuldeagglutininer gir falskt for lav verdi fordi erytrocyttantallet blir falskt for lavt
Hypo/hyperosmolalitet kan føre til feil EVF.

Klinisk

Indikasjoner

Anemi-utredning. Polycytemia vera kontroll. Vurdering av dehydreringsgrad.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Referanseområdet

K 0-12 år 0,35-0,45   
M 0-12 år 0,38-0,48   
K >12år  0,37-0,48  
M >12år  0,41-0,50  

Tolkning


I anemi-vurderingen må EVF brukes sammen med øvrige RBC parametere. Gravide kan fysiologisk ha 5-10 % lavere verdi enn oppgitte referanseverdi.
Verdien på EVF stiger opptil 10% hvis prøven er 24 timer gammel.

VKa (analytisk variasjon)

<2 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 2,7%

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hematologi i Tromsø