Analysen

Agens/analyser

Estimert GFR (eGFR) er en måte å beregne pasientens glomerulære filtrasjonshastighet i nyrene basert på serum/plasma kreatinin, kjønn og alder. eGFR kan bidra til at reduksjon i nyrefunksjon oppdages tidligere enn ved bare å benytte serum kreatinin. Videre er det en nyttig parameter for å følge nyrefunksjon hos voksne med kjent nyresykdom.

Fra og med 25. oktober 2013 estimeres eGFR ved hjelp av CKD-EPI-formelen (1) for voksne (≥18 år) og gis automatisk ut sammen med alle serum kreatinin svar:

Kvinner med s-kreatinin <=62 µmol/L: GFR (i mL/min/1,73m2) = 144 x ((s-kreatinin/88,4)/0,7)-0,329 x (0,993)alder
Kvinner med s-kreatinin >62 µmol/L: GFR (i mL/min/1,73m2) = 144 x ((s-kreatinin/88,4)/0,7)-1,209 x (0,993)alder
Menn med s-kreatinin <=80 µmol/L: GFR (i mL/min/1,73m2) = 141 x ((s-kreatinin/88,4)/0,9)-0,411 x (0,993)alder
Menn med s-kreatinin >80 µmol/L: GFR (i mL/min/1,73m2) = 141 x ((s-kreatinin/88,4)/0,9)-1,209 x (0,993)alder

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Klinisk

Referanseområde

Inndeling av nyresykdom, voksne:

 Stadium

Funn

GFR              
(mL/min/1,73 m2)

Stadium 1       

Nyreskade og normal GFR

> 90 

Stadium 2

Nyreskade og lett nedsatt GFR

60 - 89

Stadium 3

Moderat nedsatt GFR

30 - 59

Stadium 4

Alvorlig nedsatt GFR

15 - 29

Stadium 5

Nyresvikt

< 15

 Referanseområder GFR, barn (4):

Alder

Gjennomsnitt mL/min/1.73 m2

Range mL/min/1.73 m2

1-6 måneder

77

39-114

6-12 måneder

103

49-157

12-19 måneder

127

62-191

2-12 år

127

89-165

Tolkning

Ved høy alder, graviditet, sterkt avvikende kroppsstørrelse (stor/liten muskelmasse), sykdommer som fører til muskelatrofi og ekstreme vegetardietter er resultatene av GFR-estimering usikre. Bestemmelse av GFR ved iohexolclearance er gullstandard og skal benyttes ved behov for eksakte GFR-verdier.
 

Merknader

eGFR etter CKDEPI-formelen er validert på en begrenset populasjon med stabil S-kreatinin og må anvendes forsiktig på individnivå. For personer med stor eller liten muskelmasse vil estimert GFR bli mindre pålitelig, hhv. falskt lav (kan få falskt lav eGFR) eller falskt høy (kan få falskt normal eGFR).

CKD-EPI formelen kan ikke brukes for barn.

For barn > 1 mnd finnes forskjellige formler for å estimere GFR. Den formelen som er best egnet ved plasma kreatinin metoden som benyttes ved UNN er Schwartz formel (2, 3):
eGFR (mL/min/1.73 m2) = (36.2 × høyde i cm) / serum kreatinin i µmol/L. Laboratoriet kan dessverre ikke beregne eGFR for barn fordi formelen krever barnets høyde.

Referanser

1. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF 3rd, Feldman HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J; CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150:604-12.

2. Schwartz G J, Work DF. Measurement and Estimation of GFR in Children and Adolescents. Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4: 1832–1843.

3. Staples A, LeBlond R, Watkins S, Wong C, Brandt J. Validation of the revised Schwartz estimating equation in a predominantly non-CKD population. Pediatr Nephrol (2010) 25:2321–26. 

4. Heilbron DC, Holliday MA, al-Dahwi A, Kogan BA. Expressing glomerular filtration rate in children. Pediatr Nephrol 1991; 5:5-11.