Analysen

NLK-kode

NPU01960

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger. Holdbarhet 72 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Interferenser

Kuldeagglutininer kan gi falskt for lavt erytrocyttantall. Laboratoriet har en rutine til å fange opp dette.

Klinisk

Indikasjoner

Anemi-utredning. Polycytemi-diagnose.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Referanseområdet

K+M 0-14 d 4,1 - 5,7 x 1012 /L
K+M 15-60d 2,9 - 4,8 x 1012 /L
K+M 61-180d 3,4 - 4,8 x 1012/L
K+M 0,5-12år 3,8 - 5,1 x 1012 /L
K 12-18 år 3,9 - 4,9 x 1012 /L
M 12-18 år 4,0- 5,3 x 1012 /L
K 18 år - 3,9- 5,2 x 1012 /L
M 18 år- 4,2- 5,7 x 1012 /L

 

Tolkning

Høye verdier sees ved polycytemi. Inngår i sammensatt vurdering ved anemi-utredningen.

VKa (analytisk variasjon)

<2 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 3,2%

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hematologi i Tromsø