Analysen

Alternativ navn

Eosinofile, Eos

NLK-kode

NPU01933

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 48 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om parasitt-infeksjon. Allergiutredning. Utredning av hematologiske sykdommer.
Inngår i differensialtellingen av hvite blodlegemer.

Referanseområde

1 - 6 %

Kjønn

Alder

Referanseområdet

K+M

0-14 d

0 -

0,7 x109/L

K+M

15-180d

0 -

0,8 x109/L

K+M

0.5-2 år

0 -

0,8 x109/L

K+M

2-17 år

0 -

0,5 x109/L

K+M

18 år -

0 -

0,5 x109/L

Tolkning

Høye verdier sees ved allergier, parasitt-infeksjon, ved enkelte myeloproliferative sykdommer.

VKa (analytisk variasjon)

<10% gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 21%

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi