Analysen

NLK-kode

NPU04121

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 215 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Prøvebehandling

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres daglig mandag til fredag.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,1 µmol/L
Høyeste analysesvar: > 27,0 µmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad.
Ikterus: Påvirkes i moderat grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av hirsutisme.

Referanseområde

Kvinner: < 11,0 µmol/L
Menn: < 13,4 µmol/L

Tolkning

Må sammenholdes med klinikk.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018 var 5,8 % ved nivå 5,8 µmol/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormon