Analysen

NLK-kode

NPU19767

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180°
4 ganger (CLSI H21-A5).
Glasset sentrifugeres innen 8 timer i 15 min ved 2500 g.
Sentrifugerte Na-citratglass er holdbar 8 t i romtemperatur uten avpipettering.
Avpipettert plasma er holdbar 24 timer i romtemperatur eller fryses.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostisering av dyp venetrombose og / eller lunge-emboli. Preeklampsi. DIC. Inngår i ISTH DIC-skår.

Referanseområde

< 0.5 FEUµg/mL

Tolkning

Positiv D-Dimer viser aktivering både av koagulasjon og fibrinolyse ; jo høyere verdier, desto større reaksjon er det uttrykk for. Sensitiviteten er meget høy, dvs. DVT / emboli er lite sannsynlig hvis testen er negativ. Spesifisiteten er derimot ikke like god, idet andre tilstander enn trombose kan gi positiv D-dimer.
Positiv D-dimer er et uspesifikt funn og sees også ved tilstander med akuttfase/inflammasjon som f. eks infeksjon, postoperativt, traume, kreftsykdom og forbrukskoagulopati (DIC). Hos mange pasienter, spesielt inneliggende pasienter på sykehus, kan derfor D-dimer analysering ikke benyttes til å utelukke DVT eller LE da D-dimer allerede er øket av annen årsak. Hos gravide øker D-dimer gradvis utover i svangerskapet, når en topp i forbindelse med fødsel og reduseres gradvis over 6-8 uker etter fødsel. D-dimer er derfor vanskelig å tolke i graviditeten.

VKa (analytisk variasjon)

For Tromsø:
I normalområdet: <15 %
I patologisk område: <5 %

VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Koagulasjon i Tromsø