Analysen

NLK-kode

NPU23745

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 220 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,45 mg/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

0-1 mnd: 1,10-2,20 mg/L [1]
1 mnd-12 mnd: 0,50-1,40 mg/L [1]
1 år-14 år: 0,50-1,00 mg/L [1]
>14 år: 0,56-0,96 mg/L [2]


For 0-1 mnd legges følgende fastkommentar til: Orienterende ref.område. Premature barn kan ha høyere cystatin C

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 2,87 % ved 0,79 mg/L

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

[1] Pediatric reference intervals 6th edition

[2] Donorstudie i 2014 med 124 deltakere  

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Klinisk kjemi