Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 230 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven må tas når pasienten er uten kjent pågående infeksjon eller andre forbigående årsaker til økt s-CRP. Det anbefales at gjennomsnittet av 2 prøver tatt med minimum 2 ukers mellomrom benyttes som grunnlag for risikovurdering.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,15 mg/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Vurdering av risiko hos pasienter uten kjent kardiovaskulær sykdom hos pasienter som har en intermediær risiko for koronarsykdom de neste 10 år.

Referanseområde

Se under tolkning.

Tolkning

Økt s-CRP er assosiert med økt risiko for koronar hjertesykdom forutsatt at CRP-økningen ikke skyldes en kjent, evt forbigående, inflammatorisk tilstand. Bakgrunnen er sannsynligvis at inflammatoriske prosesser involvert i utviklingen av arteriosklerose. Under forutsetning at prøvene er tatt som angitt over kan gjennomsnittet av to prøver karakteriseres slik:

< 1 mg/L: Lav risiko

1-3 mg/L: Middels risiko

> 3 mg/L: Høy risiko

Høyrisikogruppen har 1,5 – 2 ganger så stor risiko som lavrisikogruppen for utvikling av koronar hjertesykdom [1,2].

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 4,78 % ved 1,05 mg/L

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

[1]. Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease: application to clinical and public health practice: A statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. Circulation. 2003;107(3):499-511. PubMed PMID: 12551878.

[2]. Danesh J, Wheeler JG, Hirschfield GM, et al. C-reactive protein and other circulating markers of inflammation in the prediction of coronary heart disease. N Engl J Med. 2004;350(14):1387-97. PubMed PMID: 15070788.

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø

Fagområde

Klinisk kjemi