Analysen

Alternativ navn

C-reaktivt protein

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 225 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 5 mg/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten gradIkterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om bakterielle infeksjoner.
Skille mellom bakteriell og viral infeksjon.
Følge sykdomsforløp.
Påvise postoperative komplikasjoner.

Referanseområde

< 5 mg/L

Tolkning

Verdier >40 mg/L tyder på bakteriell infeksjon.
Høye verdier ses ved:
Crohns sykdom
Revmatoid artritt
Infeksjoner i øvre urinveier
Postoperativt forløp (max.verdi etter 3 døgn, normalisert etter 7 døgn)

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3,46 % ved 48 mg/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi