Analysen

Alternativ navn

Karbonmonoksid-hemoglobin
Karboksyhemoglobin
CO-Hemoglobin
CO-Hgb

NLK-kode

NPU01473

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Heparinisert fullblod på vakuumrør med natrium heparin foretrekkes (se holdbarhet).
Prøven kan også tas på blodgassprøyte eller kapillærrør internt på UNN.

Prøvemengde

Natrium heparin vakuumrør minimum 1 ml
Blodgassprøyte minimum 0,7 ml
Kapillærrør må fylles helt

Prøvebehandling

Vakuumrør blandes umiddelbart ved å snu det 180° 5-10 ganger.
Blodgassprøyter ventileres for luftbobler umiddelbart. Bland sprøyten ved å snu den 180° 5-10 ganger.
Unngå å få luftbobler i prøvematerialet ved kapillær prøvetaking. Kapillærrøret blandes forsiktig opp.

Holdbarhet

Vakuumrør holdbare i 48 timer i romtemperatur
Blodgassprøyter holdbare 30 minutter i romtemperatur
Kapillærrør holdbart 10 minutter i romtemperatur, 30 min på is.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Nedsatt bevissthet og mistanke om CO-intoksikasjon

Referanseområde

Mindre enn 1,5 % av total hemoglobin

Tolkning

Røykere, og spesielt storrøykere har økt andel av CO-hemoglobin i blodet. Kun høye verdier har klinisk betydning
•         10-20% COHb gir ingen eller få symptomer
•         20-50% COHb uvelhet, kvalme og dyspne
•         > 50% COHb nedsatt bevissthet, og tilstanden er livstruende

VKa (analytisk variasjon)

< 10% ved CO-Hgb 3,0% gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Brukerhåndbok klinisk kjemi, Stakkestad og Åsberg, Akademisk Forlag AS, ISBN 82-7868-032-9
ABL 800 Flex brukermanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com
ABL 800 Flex referansemanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com

Annet

Fagområde

I Tromsø fagområdet Blodgass