Analysen

NLK-kode

NPU19750

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller EDTA-plasma.
Kun serum på tilsendte prøver.
Dersom Troponin T-hs rekvireres på samme prøve må man være oppmerksom på at det bør ikke veksles mellom EDTA-plasma og serumprøver ved seriemonitorering av Troponin T-hs. Dette da det har blitt avdekket, i svært sjeldne tilfeller, en diskrepans mellom serum og plasma på opptil 20 %.

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 250 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Holdbarhet i romtemperatur:
EDTA-plasma: 36 timer
Serum: 4 dager
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1 μg/L
Høyeste analysesvar: > 600 μg/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

< 5 μg/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018: 3,66 % ved 60 μg/L

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø

Fagområde

Klinisk biokjemi