De analyser og metoder akkrediteringen gjelder for er oppgitt her.

Laboratoriehåndboka finnes kun i elektronisk utgave og oppdateringer foretas kontinuerlig. Gjeldende versjon er derfor den som til enhver tid finnes elektronisk.