Analysen

Alternativ navn

Karbohydrat antigen 19-9, Sialylert Lewis (a)-antigen

NLK-kode

NPU01450

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 210 μL serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μL og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager ved 2-8 ºC på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid

Analyseres dagtid mandag – fredag

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1 x103 IU/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Brukes ved kontroll etter behandling av cancer i bukspyttkjertel eller galleveier

Referanseområde

< 34 x103 IU/L
Ca. 6 % av befolkningen har en Lewis (a-/b-) blodtype som mangler antigendeterminanten CA19-9 og vil dermed ikke frigjøre CA19-9 selv om en ondartet tilstand er tilstede.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019 var 3,7 % ved nivå 36 x103 IU/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormon