Analysen

Alternativ navn

Utstryk

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.
Holdbarhet 4 timer.

Tilsendte prøver: Blodutstryket må lufttørkes i 30 min og fikseres 1 minutt i metanol før forsendelse til laboratoriet. Farges på laboratoriet.

Analyseringsintervall

Utføres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om morfologiske forandringer i de cellulære elementer

Tolkning

Behandlende lege utfører vurderingen av utstryket, eller avtaler med Hematologisk lab. ved Medisinsk avdeling. Dersom det er ønskelig at blodutstryket skal vurderes av Hematolog ved UNN, må følgebrev (i papirform) være lagt ved. Brevet må inneholde kliniske opplysninger og problemstilling.

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø